Tổng công ty du lịch và dịch vụ hàng không Biển Đông Châu Âu

Bộ phận Tour Praha:

 Ms. Bùi Lan Phương (LP)
Tour Executive
Card
Email: lanphuonghp@eastseatravel.com
Mobil: +420 775 665 219
Mr. Doãn Dân (DD)
Card
Chat Yahoo:  htx5
Chat Skype: doan.dan1
Email: doandan@eastseatravel.com
Mobil: +420 775 665 220


Các phòng vé máy bay Biển Đông  tại CH Séc:

– Lê Lan Mobil: +420 775 665 211 – Praha
– Lê Trang Mobil: +420 775 665 210 – Praha
– Minh Hiền Mobil: +420 775 999 333 – Praha
– Trà My Mobil: +420 775 204 006 – Praha
– Thu Hà Mobil: +420 775 665 228 – Praha
– Anh Tâm 2 Mobil: +420 775 665 202 – Praha
– Thanh Mai Mobil: +420 775 665 215 – Brno
– Ngọc Hân Mobil: +420 775 665 209 – Cheb
– Cô Xuyên Mobil: +420 775 665 218 – Cheb

 

 

 

 

 

DATALINKS

Czech