EAST SEA CZECH REPUBLIC

EAST SEA GERMANY

EASTSEA POLAND

VP EAST SEA PRAHA 2

Rašínovo nábřeží 64

120 00 Praha 2

Czech Republic

Tel: : +420 222 929 210

Tel: : +420 222 929 218

Email: info@eastseatravel.com

Map

+420 775 665 219 Ms. Lan Phương

+420 775 665 220 Mr. Dân

+420 775 665 201 Mr. Thiết

+420 775 665 212 Ms. Thu Hương

VP EAST SEA PRAHA 4

Libušská 319

TTTM Sapa cạnh quán 999

Praha 4, Praha, 140 00

Czech Republic

Tel: +420 244 102 441

Email: eastseasapa@eastseatravel.com

Map

+420 775 665 210 - Ms. Lê Trang

+420 775 999 333 - Ms. Minh Hiền

+420 775 665 211 - Ms. Phương Lan

+420 775 204 006 - Ms. Trà My

+420 775 665 228 - Ms. Thu Hà

+420 775 665 202 – Ms. Thu Hà 2

VP EAST SEA BRNO

Olomoucká 65

Brno

Czech Republic

Tel: +420 775 665 205

Fax: +420 543 420 621

Email: brno@eastsea.cz

Map

+420 775 665 215 - Ms. Thanh Mai

VP EAST SEA CHEB

Dragonská 2274/10

Cheb, 350 02

Czech Republic

Tel: +420 775 665 218

Email: ngochan@eastseatravel.com

Map

+420 775 665 218 - Ms. Ngọc Hân

+420 776 891 336 - Ms. Cô Xuyến

VP Berlin - Đồng Xuân Center

Herzbergstr. 128-139

10365 - Berlin

Tel: 030-46993119 030 24370572

Email: dx_berlin@eastseatravel.de

Map

+49 176 6211 44 99 - Ms. Sao Chi

+49 176 8005 99 51 - Ms. Ngọc Hà

+49 176 6211 45 02 - Ms. Hoài Điệp

+49 176 9133 56 36 - Ms. Hoàng Mai

 

VP Leipzig - Đồng Xuân Center

Maximillian Allee 14

04129 - Leipzig

Tel: 0341-9029750

Email: leipzig@eastseatravel.de

Map

+49 176 800 599 53 - Ms. Võ Thị Thùy

+49 176 800 599 50 - Mr. Trương Ngọc Long

+49 176 800 59 950 - Ms. Phạm Thị Minh Phương 

VP Frankfurt

Rohrbachstr. 56-58

60389 - Frankfurt

Tel: 069-48005434

Email: frankfurt@eastseatravel.de

Map

+49 176 800 599 54 - Ms. Phạm Thi Hạnh

+49 176 621 145 00 - Ms. Thanh Vân

VP München

Bayerstr. 16 b

München

Email: nguyenthuychi@eastseatravel.com

Map

+49 179 77 33 507 - Ms. Thùy Chi

+49 176 270 76 337 Ms. Trang

+49 176 774 451 21 - Mr. Hoàng Minh Tuấn

VP Warszawa

Wspólna 75/79

Warszawa

(phía sau khách sạn Marriott)

Tel.: +48 226 260 900

Email: info@eastsea.pl

Map

Ms. Hồng Trang: +48 607 93 64 65

VP ASG

Trung tâm VN ASG box A27

Tel.: +48 22 737 82 27

Email: asgbox@eastsea.pl

Map

Ms. Tuyết Ánh: +48 600 448 415

Ms. Wygoda Hương: +48 601 099 073

EAST SEA ENGLAND

EAST SEA FRANCE

EASTSEA SLOVAKIA

VP LONDON

85 Kingsland Road

London E2 8AG

England

Tel: +44 207 729 04 44

london@eastseatravel.com

Map

Mr. Dũng Dominic

Mobile: +44 078 775 95 345

Ms. Hà Jessica

Mobile: +44 7984 111 747

Ms. Amy Nguyen

Mobile: +44 078 77 233 062

Ms. Lê Dung

Mobile: +44 0771 428 54 69

VP PARIS
CHANTOURS BY EAST SEA

145 Rue de Tolbiac

PARIS 75013

FRANCE

Tel +33 145 824 106

chantours@eastseatravel.com

Map

Ms. Phạm Lan Hương

Mobil: +33 637 118 229

Ms. Pham Dzung

Mobile : +336 52 27 11 98

Mr. Trương Thanh Tùng

Mobile: +33 622 544 144

Mr. Huỳnh Thanh Phương

Mobile : +33 6 34 12 13 17

VP BRATISLAVA

Nobelova 5

Bratislava

SLOVAKIA

kimphuong@eastseatravel.com

Map

Ms. Lê Thị Kim Phượng

Mobil: +421 905 986 114 

Czech